Barışın, Kardeşliğin,
birlik içinde duanın, yakarışın; statülerden arınarak eşitlenmenin;
kendini bilmenin,
tefekkürün, tezekkürün, yenilenmenin;
sabrın, nefisleri terbiye etmenin, hiç bir canı incitmemenin,
yok etmemenin;
çaresizliği gidermenin,
yaşama bilincinin,
tarihe tanıklık etmenin
kutsalı ve geçmişi idrak etmenin;
Yoksula, Kimsesize, Çaresize Yakınlaşmanın adıdır Kurban.

Kurban Dört Çeşittir;

VACİP KURBAN
Rabbimizin emri ile üzerimize vacip olan ve ekonomik durumu iyi olan bireylerin senede bir defa kesmesi gereken kurbandır.

AKİKA KURBAN
Akika kurbanı yeni doğan çocuktan dolayı şükür için kesilen kurban anlamına gelmektedir.Yeni çocuğu olduğu vakitte yada imkan bulduğu bir anda kesilen akika Allahın bahşettiği çocuk için bir şükür vesilesidir.

 
ADAK KURBAN
Eğer kişi adağını bir şartın gerçekleşmesine bağlamışsa, bu şart gerçekleşince kesmesi gerekir. Adak kurbanını adak sahibi ve kendi neslinden gelen anne,babası ,çocukları ve torunları yiyemeyeceği gibi zengin insanlara da yediremez. Adak kurbanı fakir insanlara yedirilmesi gereken bir kurbandır.

 

ŞÜKÜR KURBAN
Bir kimsenin işi güzel gittiğinde Allaha şükür için kesmiş olduğu kurbana şükür kurbanı denir. Şükür kurbanı sünnettir.

 

Kurmuş olduğumuz profesyonel ve teknolojik alt yapı ile her bir bağışçıyı ve her bir kurbanı adım adım takip ediyor, vekâletle kurban organizasyonunun tüm süreçlerini bizzat gönüllü ve görevlilerimiz nezaretinde yürütüyor, dini esaslara uygun bir şekilde keserek
Yurt içinde ve yurt dışında  dağıtımını yapıyoruz.

Adak, Akika, Şükür Ve Vacip Kurbanlarınızı İslami usullere göre kesip Yurt içinde ve yurt dışında İhtiyaç Sahibi ailelere dağıtılmaktadır.

 Küçükbaş Kurbanı ve Büyükbaş Hisse Bağışlarınızı Kurander Aracılığı ile Gerçekleştirebilirsiniz